ستاد برگزاری هشتمین جشنواره پویانمایی رضوی

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علی اصغر فضیلتدبیر جشنواره
پست الکترونیکی:
دکتر فضیلت
قاسم قندهاریمسئول نمایندگی بنیاد امام رضا(ع)
پست الکترونیکی:
قاسم قندهاری
مریم رحمانی پورمسئول دبیرخانه جشنواره
پست الکترونیکی:
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.